نگارستان
 
قالب وبلاگ

                          

 راز موفقيت انسانها در محيط كار و زندگي

 

 مقدمه‌

           موفقيت‌ در مراحل‌ و جوانب‌ مختلف‌ زندگي‌ در اثر يكسري‌ عوامل‌ به‌ دست‌ مي‌آيد. اين‌ عوامل‌ را مي‌توان‌ به‌ عوامل‌ محيطي‌ و فردي‌ تقسيم‌ نمود. از عوامل‌ محيطي‌ مي‌توان‌ امكانات‌، شرايط‌، راهنمايي‌ و مشاوره‌ي‌ ديگران‌ و ... را نام‌ برد. از عوامل‌ فردي‌ مي‌توان‌ به‌ استعداد، علاقه‌، انگيزه‌، تلاش‌، داشتن‌ هدف‌، برنامه‌ريزي‌، تصميم‌گيري‌ و جديت‌ فرد در تصميمات‌، اعتماد به‌ نفس‌ و اراده‌ و ... اشاره‌ كرد.

امّا چيزي‌ كه‌ خيلي‌ مهم‌ است‌ و موفقيت‌ هم‌ از آن‌ به‌ دست‌ مي‌آيد تعامل‌ و ارتباط‌ اين‌ دو عوامل‌ است‌. البته‌ با در نظر گرفتن‌ اين‌ كه‌ عوامل‌ فردي‌ سنگيني‌ بيش‌تري‌ دارد. چرا كه‌ خيلي‌ از نوجوانان‌ و جوانان‌ علي‌رغم‌ اين‌كه‌ داراي‌ امكانات‌ و شرايط‌ محيطي‌ مناسب‌ جهت‌ رشد و موفقيت‌ هستند ولي‌ نمي‌خواهند يا نمي‌توانند از آن‌ به‌ خوبي‌ بهره‌ بگيرند. پس‌ عوامل‌ محيطي‌ به‌ شرطي‌ مي‌تواند كارساز باشد و عامل‌ موفقيت‌ فرد محسوب‌ شود كه‌ خود فرد بخواهد و از آن‌ها بهره‌ي‌ مفيدي‌ را بگيرد. البته‌ اين‌ قضيه‌ هم‌ دليل‌ بر اين‌ نيست‌ كه‌ تأثير عوامل‌ محيطي‌ و شرايط‌ را در موفقيت‌ دست‌ كم‌ بگيريم‌.

           نكته‌ مهم‌ ديگر در بحث‌ پيروزي‌ اين‌ است‌ كه‌ وجود موانع‌ در راه‌ موفقيت‌ انسان‌ اجتناب‌ ناپذير است‌. موانعي‌ مثل‌ وجود اضطراب‌، بي‌برنامگي‌، اراده‌ و اعتماد به‌ نفس‌ كم‌، فقدان‌ اطلاعات‌ از چگونگي‌ تلاش‌ و .... امّا مطلب‌ مهم‌ در اين‌ ارتباط‌ طرز برخورد انسان‌ با اين‌ موانع‌ است‌. خيلي‌ از جوانان‌ و نوجوانان‌ با استفاده‌ از راهنمايي‌ و مشاوره‌ ديگران‌ و با به‌ كارگيري‌ استعدادها و توانايي‌هاي‌ نامحدود خود و با ايمان‌ به‌ موفقيت‌ به‌ تلاش‌ خود ادامه‌ مي‌دهند و حتي‌ موانع‌ بسيار بزرگ‌ را هم‌ از بين‌ مي‌برند و در نهايت‌ به‌ پيروزي‌ مي‌رسند.

         

 چگونه‌ مي‌توان‌ پيروز شد

 

           عوامل‌ مختلفي‌ در موفقيت‌ يك‌ انسان‌ نقش‌ دارند، امّا نقش‌ اصلي‌ با خود انسان‌ است‌. و معتقد هستيم‌ كه‌  عامل‌ اصلي‌ در هر موفقيت‌ و يا شكستي‌  خود فرد مي‌باشد. و در اين‌ كتاب‌ سعي‌ كرده‌ايم‌ تا به‌ عوامل‌، ويژگي‌ها و راه‌ كارهاي‌ عملي‌ كه‌ انسان‌هاي‌ موفق‌ از آن‌ها بهره‌ گرفته‌اند اشاره‌ كنيم‌ و شما هم‌ مي‌توانيد. با استفاده‌ از اين‌ راه‌كارها به‌ موفقيت‌ و پيروز برسيد.

         

 

 راه‌ كارها و عوامل‌ مهم‌ در پيروزي‌

 1 ـ  عجيب‌ترين‌ راز زندگي‌ اين‌ است‌:

 «انسان‌ به‌ درستي‌ همان‌ مي‌شود كه‌ به‌ آن‌ فكر مي‌كند»

 آيا فكر مي‌كنيد مي‌توانيد موفق‌ شويد. باورتان‌ در مورد خود و آينده‌ و موفقيت‌ در تصميمات‌تان‌ چيست‌. اگر قدم‌هاي‌ خودتان‌ را در راهي‌ كه‌ انتخاب‌ كرده‌ايد با ترديد و سستي‌ برداريد و حتي‌ در انديشه‌ي‌ خود هم‌ ترديد به‌ خود راه‌ دهيد، مطمئن‌ باشيد در راه‌ رسيدن‌ به‌ پيروزي‌ دچار مشكل‌ خواهيد شد. پس‌ از اين‌ راز به‌ خوبي‌ استفاده‌ كنيد.

 2 ـ  اين‌ مطلب‌ را فراموش‌ نكنيد، و حتي‌ در صورت‌  امكان‌ با خط‌ زيبا بنويسيد و آن‌ را در مقابل‌ ديد خود نصب‌ كنيد:

 «ديگران‌ چون‌ به‌ جايي‌ رسيده‌اند، من‌ هم‌ مي‌توانم‌»

 خودتان‌ را دست‌ كم‌ نگيريد و موفقيت‌هاي‌ بزرگ‌ ديگران‌ را هم‌ معجزه‌ نپنداريد.

                     در كل‌ انسان‌ها را به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ كنيد:

 انسان‌هاي‌ پيروز

 انسان‌هاي‌ عادي‌

 انسان‌هاي‌ شكست‌ خورده‌

 

 3 ـ موفقيت‌ يعني‌ به‌ كارگيريي‌ استعدادها و توانايي‌ها

چرا با اين‌ همه‌ توانايي‌ و استعداد باز هم‌ برخي‌ از جوانان‌ و نوجوانان‌ جمله‌ي‌  «نمي‌توانم‌ موفق‌ شوم‌»  را به‌ كار مي‌گيرند. يا  «نمي‌توانم‌ از عهده‌ي‌ چند كتاب‌ انگشت‌ شمار برآيم‌» ، يا  «نمي‌توانم‌ از اين‌ مانع‌ ناچيز عبور كنم‌»  يا نمي‌توانم‌ از دست‌ فلان‌ عادت‌ ناچيز و بسيار جزئي‌ مانند ترك‌ عادت‌ سيگار و... كه‌ در برابر قدرت‌ انسان‌ كم‌ ارزش‌ هستند خلاص‌ شوم‌. يا فكر مي‌كنم‌ نتوانم‌ از فلان‌ آزمون‌ يا مصاحبه‌ موفق‌ بيرون‌ آيم‌ و ...

پاسخ‌ اين‌ سؤال‌ را بايد كساني‌ بدهند كه‌ آن‌ نمي‌توانم‌ها را به‌ كار مي‌گيرند. ولي‌ يك‌ جواب‌ كوچك‌  هم‌ من‌ مي‌دهم‌،  آنها توانايي‌هاي‌ خودشان‌ را نمي‌شناسند.

 4 ـ پيروزي‌ يعني‌ هدف‌ مند زندگي‌ كردن‌

           

            سعي‌ كنيد اهداف‌ متناسب‌ با توان‌، استعداد، موقعيت‌، محدوديت‌ها و شرايط‌ زندگي‌تان‌ در نظر بگيريد و خود را در مسير رسيدن‌ به‌ آن‌ها قرار دهيد.

           

 5 ـ پيروزي‌ يعني‌ داشتن‌ رفتارهاي‌ مسئولانه‌ و قبول‌ مسئوليت‌

           

 6 ـ پيروزي‌ يعني‌ محبت‌ كردن‌، صميميت‌ و هم‌ كاري‌ و دوستي‌ با ديگران‌

                     در محيط‌ كار ،خانه‌، كتاب‌ خانه‌ يا در هر محيطي‌ كه‌ شما براي‌ رسيدن‌ به‌ موفقيت‌ تلاش‌ مي‌كنيد حضور ديگران‌، صداي‌ديگران‌ مي‌تواند سه‌ نوع‌ احساس‌ را ايجاد كند.

 1 ـ احساس‌ خوشايند (شادي‌، لذت‌، خنده‌، رضايت‌ و ...).

 2 ـ احساس‌ ناخوشايند (نفرت‌، خشم‌، عصبانيت‌، ناراحتي‌ و ...).

 3 ـ  حالت‌ خنثي‌ و بي‌اثر.

         

 7 ـ انسان‌هاي‌ پيروز زندگي‌ عاشقانه‌ دارند:

           زندگي‌ عاشقانه‌ يعني‌ وجود عشق‌، علاقه‌ و شور و اشتياق‌ در كل‌ وجود انسان‌، برخي‌ از انسان‌ها در تمام‌ امورات‌ زندگي‌شان‌ اشتياق‌ و علاقه‌ و شور و نشاط‌ را دارند، هيچ‌كاري‌ را با سستي‌ و حالت‌هاي‌ كسالت‌ و بي‌ميلي‌ شروع‌ نمي‌كنند، عشق‌ به‌ همه‌ چيز دارند. حتي‌ از ساده‌ترين‌ فعاليت‌ زندگي‌ مثل‌ نگاه‌ كردن‌ يا راه‌ رفتن‌ يا آب‌ خوردن‌ يا ... گرفته‌ تا پيچيده‌ترين‌ فعاليت‌ زندگي‌ مثل‌ مطالعه‌، تفكر و ... را طوري‌ انجام‌ مي‌دهند مثل‌ اين‌ كه‌ تشنه‌ي‌ انجام‌ آن‌ هستند.

           در اين‌ ارتباط‌ شعار زندگي‌ انسان‌هاي‌ پيروزمند اين‌ است‌،  يا كاري‌ را انجام‌ نده‌ و يا اگر آن‌ را انجام‌ دادي‌ با تمام‌ وجود و با شوق‌ و علاقه‌ و با جديت‌ و نشاط‌ كامل‌ انجام‌ بده‌.

           لذت‌ رواني‌ انسان‌ از زندگي‌ و امورات‌ زندگي‌ در مقابل‌ غلبه‌ بر خستگي‌ و احساس‌ نارضايتي‌ از زندگي‌ و فعاليت‌هاي‌ روزمره‌ و تلاش‌ها به‌ اين‌ اصل‌ يعني‌ زندگي‌ عاشقانه‌ وابسته‌ است‌. پس‌ هر كاري‌ را كه‌ شروع‌ مي‌كنيد، هر تصميمي‌ را كه‌ اتخاذ نموده‌ايد، هر مسيري‌ را كه‌ شروع‌ كرده‌ايد، خلاصه‌ هر فعاليت‌ و كاري‌ حتي‌ امورات‌ بسيار جزئي‌ را كه‌ مي‌خواهيد انجام‌ دهيد، آن‌ چنان‌ قدم‌ برداريد، كه‌ گويي‌ تشنه‌ي‌ آن‌ هستيد و با تمام‌ وجود به‌ آن‌ علاقه‌ داريد و به‌ آن‌ عشق‌ مي‌ورزيد.

           البته‌ در كنار اين‌ عشق‌، عشق‌ به‌ انسان‌ها، عشق‌ به‌ تمام‌ هستي‌ و خالق‌ آن‌، عشق‌ به‌ تمام‌ زيبايي‌ها و ... نيز از ضروريات‌ زندگي‌ است‌.

 8 ـ زندگي‌ توأم‌ با برنامه‌:

           وجود برنامه‌ يا برنامه‌ريزي‌ در زندگي‌ مفهوم‌اش‌ اين‌ نيست‌ كه‌ انسان‌ مانند يك‌ ابزار خود را اسير يك‌ برنامه‌ يا برگ‌ كاغذ تحت‌ عنوان‌ برنامه‌ نمايد و بر اساس‌ ساعات‌ و دقايق‌ تعيين‌ شده‌ در آن‌ حركت‌ كند.  بلكه‌ برنامه‌ يعني‌ انديشه‌ي‌ قبل‌ از عمل‌  و آگاهانه‌ و بر اساس‌ يكسري‌ اهداف‌، عمل‌ كردن‌ است‌. و برنامه‌ريزي‌ يعني‌ هر كاري‌ را در جاي‌ خود و به‌ موقع‌ انجام‌ دادن‌ و تقسيم‌ زمان‌ به‌ تمام‌ فعاليت‌هاي‌ روزمره‌ و مورد دلخواه‌ و مورد نياز. و فدا نكردن‌ يك‌ فعاليت‌ مثل‌ مطالعه‌ يا تفريح‌ به‌ يك‌ فعاليت‌ ديگر مانند خواب‌.

          پس‌ اگر طالب‌ پيروزي‌ هستيد:

 خود را از سرگرداني‌ برهانيد و نظم‌ را در زندگي‌ ايجاد كنيد.

 

 9 ـ برخورد مناسب‌ با شكست‌ها در زندگي‌:

           در ارتباط‌ با شكست‌ها در زندگي‌ به‌ چند نكته‌ي‌ مهم‌ بايد توجه‌ داشت‌:

 اول‌ ـ   شكست‌ از زندگي‌ انسان‌ جدا شدني‌ و حذف‌ شدني‌ نيست‌. حتي‌ مي‌توان‌ ادعا نمود كه‌ شكست‌ و خطا و اشتباه‌ براي‌ انسان‌ يك‌ امر طبيعي‌ بوده‌ و جزئي‌ از زندگي‌ انسان‌ است‌.

 دوم‌ ـ  وقتي‌ شكست‌ها وجود دارند پس‌ مي‌توان‌ از آن‌ها درس‌ گرفت‌ تجربه‌ كسب‌ نمود، آن‌ها را به‌ حداقل‌ رسانيد و از تكرار آن‌ها جلوگيري‌ نمود.

 سوم‌ ـ  اين‌ كه‌ انسان‌ها با شكست‌هايشان‌ برخوردهاي‌ متفاوتي‌ دارند. برخي‌ از انسان‌ها از شكست‌ عبرت‌ مي‌گيرند و همان‌ شكست‌ نيرو و انگيزه‌اي‌ را در فرد براي‌ جبران‌ آن‌ و كسب‌ پيروزي‌هاي‌ بزرگ‌تر ايجاد مي‌كند. اين‌ قبيل‌ افراد هراسي‌ از شكست‌ ندارند، هيچ‌ وقت‌ تسليم‌ آن‌ها نمي‌شوند. و ذره‌اي‌ نااميدي‌ و يأس‌ را در خود ايجاد نمي‌كنند. امّا بر عكس‌ برخي‌ از انسان‌ها واكنش‌ نااميدي‌ و يأس‌ و كناره‌گيري‌ و تسليم‌ را پيشه‌ي‌ خود مي‌سازند و از تلاش‌ و جبران‌ آن‌ باز مي‌مانند.

           بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ خيلي‌ از شكست‌ها زائيده‌ي‌ خود انسان‌ نيست‌. هيچ‌ فردي‌ عمداً نمي‌خواهد شكست‌ بخورد. گاهاً شرايط‌ و موقعيت‌ها و كمبودها و محدوديت‌ها و موانع‌ بيروني‌ باعث‌ شكست‌ انسان‌ مي‌شود. البته‌ خيلي‌ از شكست‌ها هم‌ ممكن‌ است‌ به‌ خود فرد بازگردند. لذا بهترين‌ عكس‌العمل‌ در برابر شكست‌هاي‌ زندگي‌ پس‌ از عادي‌ دانستن‌ آن‌ها، ريشه‌يابي‌ و تأمل‌ درباره‌ چرائي‌ آن‌ است‌.

 ريشه‌يابي‌ و يا بررسي‌ چرائي‌ها به‌ خاطر سرزنش‌ خود نيست‌ بلكه‌ به‌ خاطر تلاش‌ براي‌ جبران‌ و پيش‌گيري‌ از تكرار نشدن‌ آن‌هاست‌.

          .

 10 ـ مثبت‌ نگري‌ را پيشه‌ي‌ خود سازيد:

         

 11 ـ از خودتان‌ شناخت‌ درستي‌ داشته‌ باشيد:

         

 12 ـ انسان‌هاي‌ موفق‌ از عزت‌ نفس‌ يا خود ارزيابي‌ مثبت‌ برخوردارند:

           

 13 ـ روش‌ اسنادي‌ (نسب‌ دادن‌) خودتان‌ را خوب‌ بشناسيد و از آن‌ها به‌ طور شايسته‌ استفاده‌ كنيد:

         

 

 14 ـ پيروزمندان‌ براي‌ كارها و تصميمات‌ خودشان‌ دلايل‌ و انگيزه‌هاي‌ محكمي‌ دارند:

           

 15 ـ انسان‌هاي‌ پيروزمند به‌ موفقيت‌ و پيروزي‌شان‌ اميدوار و خوش‌بين‌ بوده‌اند:

           16 ـ انسان‌هاي‌ پيروزمند از توانستن‌ و خواستن‌ خوب‌ بهره‌ مي‌گيرند:

           

 17 ـ انسان‌هاي‌ موفق‌ راننده‌ي‌ اتومبيل‌ زندگي‌شان‌ هستند نه‌ مسافر آن‌:

 

 

 18 ـ پيروزمندان‌ به‌ پيروزي‌شان‌ ايمان‌ داشته‌ و دارند:

           

 19 ـ انسان‌هاي‌ موفق‌ عادت‌هاي‌ غلط‌شان‌ را شناسايي‌ مي‌كنند و سعي‌ مي‌كنند آن‌ها را از بين‌ ببرند:

           هر نوع‌ عادتي‌، وابستگي‌ است‌ و وابستگي‌ هم‌ نشانه‌ي‌ ضعف‌ و ناتواني‌ است‌. در عادت‌ و وابستگي‌ انسان‌ در اختيار مورد يا موارد عادت‌ قرار مي‌گيرد در حالي‌ كه‌ انسان‌ موفق‌ شرايط‌ را در اختيار خود دارد نه‌ اين‌ كه‌ خود را در اختيار آن‌ قرار دهد.

           عادت‌هاي‌ كوچك‌ مثل‌ عادت‌ به‌ خواب‌ در ساعت‌ خاص‌، عادت‌ به‌ نوشيدن‌ چاي‌ در زمان‌ خاص‌، عادت‌ به‌ كشيدن‌ سيگار يا هر نوع‌ عادت‌ در زندگي‌ اگر ادامه‌ يابد، ضعف‌ و ناتواني‌ را در انسان‌ دروني‌ مي‌كند. پس‌ سعي‌ كنيد خودتان‌ را تسليم‌ يك‌ سري‌ شرايط‌ نكنيد و هر چيز را در اختيار خود داشته‌ باشيد تا از اين‌ طريق‌ احساس‌ اقتدار، برتري‌ و لياقت‌ را در خود پرورش‌ دهيد و بر اساس‌ توان‌ اراده‌ و اعتماد به‌ نفس‌ به‌ زندگي‌ پيروزمندانه‌ ادامه‌ دهيد.

 20 ـ اصول‌ بهداشت‌ رواني‌ در كل‌ زندگي‌ و در وجود افراد پيروزمند آشكارا ديده‌ مي‌شود:

                     مطلبي‌ كه‌ در بهداشت‌ رواني‌ حائز اهميت‌ است‌ تقدم‌ پيش‌گيري‌ بر درمان‌ است‌. مجموعه‌ي‌ فعاليت‌هاي‌ بهداشت‌ رواني‌ انسان‌ها را در پيش‌گيري‌ از مشكلات‌، سختي‌ها و شكست‌ها و ناراحتي‌ها ياري‌ مي‌رسانند. و شعار انسان‌ سالم‌ در اين‌ اصل‌ مهم‌ بودن‌ پيش‌گيري‌ و ارزش‌مند بودن‌ سلامتي‌ قبل‌ از بيماري‌ در مقايسه‌ با سلامتي‌ بعد از درمان‌ است‌. علاوه‌ بر اصول‌ و موارد قيد شده‌ در همين‌ بحث‌ به‌ اصول‌ ديگري‌ نيز اشاره‌ مي‌شود كه‌ افراد داراي‌ سلامت‌ روان‌ از آن‌ها استفاده‌ مي‌كنند:

ـ اصل‌ داشتن‌ رابطه‌ي‌ صميمانه‌ با ديگران‌.

ـ اصل‌ پذيرش‌ خود در هر شرايطي‌ كه‌ فرد قرار گرفته‌ است‌.

ـ فدا كردن‌ خوشي‌هاي‌ آني‌ و زودگذر براي‌ رسيدن‌ به‌ خوشي‌هاي‌ آتي‌ و دراز مدت‌.

ـ اصل‌ در نظر گرفتن‌ تمام‌ جوانب‌ در تصميمات‌ و فعاليت‌ها.    

ـ اصل‌ استفاده‌ي‌ حداكثر از موقعيت‌ها و فرصت‌ها:  

ـ اصل‌ جاي‌گزين‌ كردن‌ كنترل‌ دروني‌ به‌ جاي‌ كنترل‌ بيروني‌  

 ـ اصل‌ استفاده‌ مناسب‌ از دو اصطلاح‌ «خود» و «هم‌»:  

 ـ اصل‌ پرهيز از افراط‌ و تفريط‌ در تمام‌ امورات‌.

 ـ اصل‌ تقويت‌ احساس‌ نشاط‌ و خوشايند در زندگي‌ و كاهش‌ احساسات‌ ناخوشايند مثل‌ ترس‌، نگراني‌، دلهره‌ و اضطراب‌ و ...

 ـ اصل‌ خودباوري‌ و پذيرش‌ فرد.

 ـ اصل‌ داشتن‌ اهداف‌ واقع‌بينانه‌.

 ـ اصل‌ ايجاد رابطه‌ منطقي‌ بين‌ داده‌ها و ستاده‌ها در كل‌ زندگي‌:  

ـ اصل‌ رهايي‌ از اشتباهات‌ و خطاهاي‌ گذشته‌

 ـ اصل‌ زندگي‌ در زمان‌ حال‌:  

ـ اصل‌ رهايي‌ از مشغله‌هاي‌ فكري‌ ناتمام‌ و ناقص‌.  

 21 ـ انسان‌هاي‌ موفق‌ به‌ جاي‌ رقابت‌ با ديگران‌، رقابت‌ با خود را ترجيح‌ مي‌دهند

 22 ـ انسان‌هاي‌ پيروزمند داراي‌ اراده‌ و اعتماد به‌ نفس‌ محكم‌ و قوي‌ هستند

                                  

 

[ ۸۷/۰۶/۳۰ ] [ 21:55 ] [ ه . م ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

بنام خدا -
وبلاگ محیطی است که به کاربر امکان انتشار ایده‌ها، افکار و دیدگاه‌های خود همانند یک روزنامه‌نگار را می‌دهد. یک وبلاگ‌نویس ذهنیت خود پیرامون مسایل مورد علاقه‌اش را ارائه می‌دهد، بدون آنکه آن ایده‌ها بطور کامل بررسی شده‌باشند.
وبلاگ‌ها از لحاظ کیفیت، محتوی و اهداف دارای گونه‌های متعددی بوده و هر یک می‌توانند مخاطبان خاص خود را دارا باشند.
وبلاگ‌نویسان متعهد و ارزشی می‌بایست به اشاعه محتوای سالم در فضای وب کرده و با رعایت اصول و فرهنگ وبلاگ‌نویسی در حوزه‌های مختلف فعاليت نمايند.
بيايم در اين راستا قدم برداريم و با انتشار ايده ها و افكار و عقايدمان در جهت غني سازي فرهنگ گشور عزيزمان قدم برداريم
ه - م
امکانات وب
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ